Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Aktuality

22.7. Jedeme do KIKILANDU

16. 07. 2021

Hurá za zábavou! Děti už se těší na návštěvu dětského světa v KIKILANDU. Poprosíme rodiče o příchod dětí v 8 hodin....

Besídka s indiánskou tématikou & pasování předškoláků

12. 07. 2021

29.6.2021 jsme si všichni užili besídku našich šikovných dětiček na téma Indiáni. Nechyběly indiánské tanečky, písničky,...

Batolata

Baby klubík

Baby klubík je kroužek otevřený pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 4 let. Společně s tetou Péťou se děti seznámí s říkankami, s tvořením a za doprovodu hudby si zacvičí. Při činnostech se děti učí spolupracovat s ostatními vrstevníky a tím se připravují na vstup do školky. Další výhodou Klubíku je prostor pro předávání radostí a starostí mezi rodiči.

Cvičení je hravou formou zaměřeno na procvičování jemné i hrubé motoriky a lokomoce. Podpoříme zdravý pohybový rozvoj dítěte a zaměříme se také na rozvoj samostatnosti a spolupráce s ostatními dětmi. Děti se do činností zapojují dle vlastního tempa. V lekcích se střídají pohybové, výtvarné, pracovní i hudební aktivity.

Ceník: Cena jedné lekce je 100 Kč/ 90 min – kurzovné se platí na pololetí.

Lektorka: Petra Čejkovská

GSM: +420 725 941 688

Výuka anglického jazyka metoda Helen Doron English

Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich intelektu, a to především u dětí předškolního věku. Za více než 30 let existence programu Helen Doron English úspěšně prošly těmito kurzy již více než dva miliony dětí.

Učíme děti anglicky stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřský jazyk. Během výuky se individuálně věnujeme každému dítěti. Metoda není jednostranně zaměřená, zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů. Během vyučovací hodiny, která trvá 45 – 90 minut, hovoří lektor s dětmi pouze anglicky. Metoda výuky angličtiny pro děti Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá vždy zájmům dětí v příslušném věku, proto je tato výuka blízká všem dětem a jsou z ní velmi nadšené.

Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek po 4 – 8 členech. Děti do 4 let obvykle dochází v doprovodu jednoho z rodičů  nebo jiného z rodinných příslušníků. Vyučujeme v dopoledních i odpoledních hodinách.

Toddler’s Best Start (15 měs. – 3 roky)

Děti už od 15 měsíců do 3 let se mohou naučit mluvit anglicky prostřednictvím hravých rýmů a 28 originálních písniček s hudebními styly z celého světa.

Kurz angličtiny pro nejmenší Toddler’s Best Start je plný zábavných vzdělávacích aktivit a her. Děti si kromě prvních anglických slovíček odnáší také fascinující encyklopedické znalosti, rozvíjí svou jemnou a hrubou motoriku a trénují základy matematického myšlení. Volitelně kurz nabízí také přípravné lekce čtení.

It’s a Baby Dragon (2 – 4 roky)

It’s a Baby Dragon je veselý hudební úvod do angličtiny pro nejmenší děti. Paralelně se svým mateřským jazykem si děti na kurzu osvojují také angličtinu stejně snadno a přirozenou cestou.

Hlavní hrdinové princ Sam, kočička Fluffy a dráček Didi provází děti světem angličtiny v okouzlující animované sérii. Prostřednictvím opakovaného poslechu, pozitivního posilování a živé interakce se děti učí angličtinu tak snadno a přirozeně, jako se učí svůj mateřský jazyk. Volitelnou součástí tohoto kurzu jsou také přípravné lekce čtení. Kurz It’s a Baby Dragon je vhodný pro nejmenší děti, které s angličtinou teprve začínají, i jako navazující kurz pro děti, které absolvovaly Baby’s Best Start nebo Toddler’s Best Start.

Kurzy angličtiny pro nejmenší (2 až 4 roky) | Helen Doron English.

Lektorka: Bc. Kateřina Pokorná MSc.

GSM: +420 777 902 542

Informace o ceně na ukázkové hodině.