Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

09. 03. 2022

Jako každý rok přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů. Věříme, že vás tábory osloví a užijeme společně...

O nás

Společnost Centrum ROZUM v.o.s. vznikla po dlouhodobé spolupráci zkušených odborníků zabývajících se výchovou a vzděláním po stránce psychologické, speciálně pedagogické a didaktické. Za nejdůležitější pro to, aby člověk obstál v náročných a neustále se měnících celospolečenských podmínkách, považují ROZvoj Učení a Myšlení. Od svého vzniku jsme se zapojili do dvou projektů, které byly financovány z ESF. Jeden se týkal péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a druhý vzděláváním učitelek mateřských škol.

Vztah s klienty je postavený na úctě a respektu se snahou posilovat a rozvíjet jejich schopnosti a kompetence pomocí mezinárodně uznávaných metod.

Klienty Centra se mohou stát děti od útlého věku, jejich rodiče, adolescenti, dospělí i senioři, kteří se potřebují poradit s nejrůznějšími problémy, které je v běžném životě trápí. Pomoc poskytujeme mezinárodně uznávanými metodami Instrumentální obohacování prof. R. Feuersteina (známou pod zkratkou FIE), Videotrénink interakcí (známou pod zkratkou VTI) a Trénink fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina.

Svými aktivitami Centrum ROZUM rozšiřuje a doplňuje nabídku státního systému poradenských služeb pro děti i dospělé. Všichni pracovníci centra dosáhli odborné akreditace vymezené zák. 563/2004 Sb., i dalších odborných institucí a jsou vázáni Etickým kodexem pracoviště.