Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

O nás

Společnost Centrum ROZUM v.o.s. vznikla po dlouhodobé spolupráci zkušených odborníků zabývajících se výchovou a vzděláním po stránce psychologické, speciálně pedagogické a didaktické. Za nejdůležitější pro to, aby člověk obstál v náročných a neustále se měnících celospolečenských podmínkách, považují ROZvoj Učení a Myšlení. Od svého vzniku jsme se zapojili do dvou projektů, které byly financovány z ESF. Jeden se týkal péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a druhý vzděláváním učitelek mateřských škol.

Vztah s klienty je postavený na úctě a respektu se snahou posilovat a rozvíjet jejich schopnosti a kompetence pomocí mezinárodně uznávaných metod.

Klienty Centra se mohou stát děti od útlého věku, jejich rodiče, adolescenti, dospělí i senioři, kteří se potřebují poradit s nejrůznějšími problémy, které je v běžném životě trápí. Pomoc poskytujeme mezinárodně uznávanými metodami Instrumentální obohacování prof. R. Feuersteina (známou pod zkratkou FIE), Videotrénink interakcí (známou pod zkratkou VTI) a Trénink fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina.

Svými aktivitami Centrum ROZUM rozšiřuje a doplňuje nabídku státního systému poradenských služeb pro děti i dospělé. Všichni pracovníci centra dosáhli odborné akreditace vymezené zák. 563/2004 Sb., i dalších odborných institucí a jsou vázáni Etickým kodexem pracoviště.