Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Aktuality

22.7. Jedeme do KIKILANDU

16. 07. 2021

Hurá za zábavou! Děti už se těší na návštěvu dětského světa v KIKILANDU. Poprosíme rodiče o příchod dětí v 8 hodin....

Besídka s indiánskou tématikou & pasování předškoláků

12. 07. 2021

29.6.2021 jsme si všichni užili besídku našich šikovných dětiček na téma Indiáni. Nechyběly indiánské tanečky, písničky,...

O nás

Společnost Centrum ROZUM v.o.s. vznikla po dlouhodobé spolupráci zkušených odborníků zabývajících se výchovou a vzděláním po stránce psychologické, speciálně pedagogické a didaktické. Za nejdůležitější pro to, aby člověk obstál v náročných a neustále se měnících celospolečenských podmínkách, považují ROZvoj Učení a Myšlení. Od svého vzniku jsme se zapojili do dvou projektů, které byly financovány z ESF. Jeden se týkal péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a druhý vzděláváním učitelek mateřských škol.

Vztah s klienty je postavený na úctě a respektu se snahou posilovat a rozvíjet jejich schopnosti a kompetence pomocí mezinárodně uznávaných metod.

Klienty Centra se mohou stát děti od útlého věku, jejich rodiče, adolescenti, dospělí i senioři, kteří se potřebují poradit s nejrůznějšími problémy, které je v běžném životě trápí. Pomoc poskytujeme mezinárodně uznávanými metodami Instrumentální obohacování prof. R. Feuersteina (známou pod zkratkou FIE), Videotrénink interakcí (známou pod zkratkou VTI) a Trénink fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina.

Svými aktivitami Centrum ROZUM rozšiřuje a doplňuje nabídku státního systému poradenských služeb pro děti i dospělé. Všichni pracovníci centra dosáhli odborné akreditace vymezené zák. 563/2004 Sb., i dalších odborných institucí a jsou vázáni Etickým kodexem pracoviště.