Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

Poradna psychologa

Naše poradna jako jediná v republice, i když doposud není zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, pracuje podle uceleného vzdělávacího konceptu Instrumentálního obohacování prof. R. Feuersteina. To znamená, že všechny metody, které využíváme, a to jak diagnostické, tak intervenční, jsou zaměřené na rozvoj myšlení a učení každého jednotlivce. Na základě vyšetření tzv. dynamického vyšetření učebního potenciálu (LPAD) umíme popsat, na jedné straně silné stránky v oblasti intelektu a na straně druhé, na jaké deficity v oblasti myšlení se zaměřit, a hlavně, jak tyto obtíže odstranit a podpořit vývoj správným směrem. V souvislosti s tím, umíme sestavit program podpory a nabídnout různé formy pomoci tak, aby učitelé i rodiče věděli, jak s dítětem pracovat. Pro udržení vysoké kvality poskytovaných poradenských služeb úzce spolupracujeme s ATC metod prof. Feuersteina, SPIN, z.s., ČIS, odborníky z katedry psychologie FF UK.

Podle naší zkušenosti je pro rodiče a jejich děti velmi důležité, jak rychle je jim pomoc či podpora poskytnuta. Velmi nám záleží na tom, abychom poskytovaly pomoc, co nejrychleji.

To znamená, že poskytujeme veškeré služby ve stejném rozsahu a na odpovídající úrovni veřejných pedagogicko-psychologických poraden. Současně jsou naše poradenské služby otevřené i dětem mladším tří let, jejich rodičům, i dospělým.

Pro psychologickou i speciálně pedagogickou diagnostiku využíváme standardizované psychometrické metody. Při interpretaci a stanovení diagnózy využíváme dynamické pojetí. To znamená, že vedle popisu stávající úrovně vždy sledujeme individuální možnosti (potenciál) rozvoje dítěte. Pro důkladnější, jemnější a přesnější diagnostiku a stanovení efektivní pomoci volíme možnost kvalitativní analýzy videozáznamu.

Písemnou zprávu o vyšetření, např. pro školu, vydáváme na žádost rodičů nebo klienta staršího 18ti let. Předáme ji při konzultaci, kdy budeme sdělovat výsledky z vyšetření rodičům nebo klientům starším 18ti let osobně. Chceme, abyste závěrům z vyšetření porozuměli.