Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

Náš příběh

Ústav ROZUMu a mateřská škola, z. ú. – Dětská skupina

Historie našeho zařízení

V roce 2015 jsme založili a následně dva roky provozovali soukromou mateřskou školku ROZUM. Tato myšlenka vznikla z poptávky rodičů po zařízení rodinného typu. V Kostelci nad Černými lesy rodičům a dětem chyběla školka s malým počtem žáků a v neposlední řadě musíme zmínit stále stoupající převis ve státních školkách. Rozjeli jsme zařízení pro cca 12 dětí a brzy se nám ukázalo, že jeho kapacita je nedostačující. Plno rodičů z okolí mělo zájem o umístění dítěte k nám.

Proto jsme hledali jiné prostory a možnosti financování školky. S podporou zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy, které nám pronajímá budovu a s dotační podporou Operačního programu s názvem Zaměstnanost od MPSV se nám podařilo k 1.1.2018 otevřít 2 zařízení péče o děti předškolního věku typu dětská skupina obě po 12 dětech. Celkem naši školku tedy navštěvuje 24 dětí celodenně, o které se starají 4 pečující osoby (tety), učitelky a chůvy.

Naše služby

Dětem a rodičům nabízíme celodenní provoz dle individuální potřeby rodičů od 7:00 – 16:30 hodin v klidném a příjemném prostředí. Vzdělávací plán výchovy a péče je založen na programu instrumentálního obohacování – řada Basic – dle profesora Reuvena Feuersteina. Aplikací této metody v předškolním zařízení jsme jedni z mála v republice. Zkušenost zprostředkovaného učení našim učitelkám napomáhá děti vést k samostatné práci, k uvědomění si souvislostí a vzájemností mezi věcmi. Dále děti samy umí přicházet na řešení úloh, učí se verbalizovat postup své práce a tím zefektivňují svou práci jak na poli školy, tak v soukromém životě.

Dále dbáme na logopedickou prevenci u dětí. V tomto přístupu nám pomáhá metoda Tréninku jazykových schopností dle prof. Elkonina. U dětí je velmi oblíbená a z pohledu vyučujícího přináší velmi pozitivní efekt v řečové oblasti dítěte.

S podporou rodičů a díky vybudování kvalitního zázemí, jak materiálně, tak z pohledu kvalifikovaných pedagogických pracovníků, se nám daří ve školce spolu s dětmi navazovat silné vazby. Jen díky bezpečnému prostředí se děti u nás učí pomocí zmíněných metod obstát v náročném školním prostředí a komplexně se vyvíjet. Dále zajišťujeme několik volnočasových aktivit, jak pro děti z naší školky, tak pro děti z blízkého okolí, nejčastěji z města Kostelec n .Č. Lesy.

Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s.

Další nedílnou součástí naší organizace je Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s.

Společnost Centrum ROZUM v.o.s. vznikla po dlouhodobé spolupráci zkušených odborníků zabývajících se výchovou a vzděláním po stránce psychologické, speciálně pedagogické a didaktické. Za nejdůležitější pro to, aby člověk obstál v náročných a neustále se měnících celospolečenských podmínkách, považují ROZvoj Učení a Myšlení. Od svého vzniku jsme se zapojili do dvou projektů, které byly financovány z ESF. Jeden se týkal péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a druhý vzděláváním učitelek mateřských škol.

Vztah s klienty je postavený na úctě a respektu se snahou posilovat a rozvíjet jejich schopnosti a kompetence pomocí mezinárodně uznávaných metod.

Klienty Centra se mohou stát děti od útlého věku, jejich rodiče, adolescenti, dospělí i senioři, kteří se potřebují poradit s nejrůznějšími problémy, které je v běžném životě trápí. Pomoc poskytujeme mezinárodně uznávanými metodami Instrumentální obohacování prof. R. Feuersteina (známou pod zkratkou FIE), Videotrénink interakcí (známou pod zkratkou VTI) a Trénink fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina.

Svými aktivitami Centrum ROZUM rozšiřuje a doplňuje nabídku státního systému poradenských služeb pro děti i dospělé. Všichni pracovníci centra dosáhli odborné akreditace vymezené zák. 563/2004 Sb., i dalších odborných institucí a jsou vázáni Etickým kodexem pracoviště.