Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

09. 03. 2022

Jako každý rok přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů. Věříme, že vás tábory osloví a užijeme společně...

Rozvoj učení a myšlení

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

Metoda Instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE) představuje jeden z nejzajímavějších a nejpropracovanějších počinů na pomezí pedagogiky a psychologie druhé poloviny dvacátého století. V současné době ji nevyužívají pouze psychologové a učitelé, ale i rodiče, kteří v zájmu co nejlepšího výchovného působení na své děti nezapomínají na to, co je potřeba budovat nejvíce – schopnost myslet a učit se, mít motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat v dorůstající generaci zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí.

Materiály k metodě

Materiály k metodě můžete objednávat zde: Objednávka FIE | Centrum Rozum

Metoda v sociální oblasti

Metoda má své opodstatnění v sociální oblasti, ve zdravotnictví, může být přínosem pro kolektivy a týmy v jakémkoliv prostředí. Vedle umění vytvořit si strategii řešení úkolu upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a umožňuje adaptaci v neustále se měnícím světě. Věta „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“ je mottem celého programu. Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolů.

Proč obohacování?

Feuerstein hovoří o obohacování kognitivních (poznávacích) struktur, protože předpokládá jejich modifikovatelnost. Všímá si těchto struktur v jejich aktuální, třeba i „neadekvátní“ podobě. Zkušenost zprostředkovaného učení (tzn. interakce, při níž rodiče, učitelé, vychovatelé „vkládají“ sebe mezi podnět a dítě, aby zajistili co nejkvalitnější reakci) spolu s didaktickými principy obsaženými v Instrumentálním obohacování umožňuje nejprve se novým kognitivním operacím a strategiím naučit a později je samostatně používat všude, kde je toho třeba (metakognice).

Proč instrumentální?

Zhruba 350 stran úkolů je rozděleno do 14 souborů = instrumentů (v řadě „Standard“, pro děti předškolního věku nebo jedince se zásadnějšími problémy existuje řada Basic), z nichž každý obsahuje úkoly typu „papír a tužka“ sestavených tak, aby se postupně zvyšovala jejich náročnost i složitost v rámci podpory rozvoje deficitních kognitivních (poznávacích) funkcí. Plnění těchto úkolů otevírá možnost uvědomění si vlastních kognitivních procesů a dovedností. Studenti často nazývají tento proces jako „přemýšlení o přemýšlení“. Úkoly obsažené v instrumentech mají víceméně abstraktní charakter a jen velmi málo připomínají náplň „předmětů“ výuky, jak je známe z našich škol. Díky tomu nevyžadují předchozí znalosti k tomu, aby mohly být vyřešeny.

Současná podoba

Současná podoba Instrumentálního obohacování je výsledkem dlouholeté týmové práce Reuvena Feuersteina a jeho kolegů z výzkumného centra v Izraeli (HWCRI). Velkou úlohu při vzniku Instrumentálního obohacování sehrály zkušenosti, které Feuerstein získal v průběhu práce s kulturně handicapovanými dětmi v Maroku ve 40. a 50. letech 20. století, kdy spolupracoval především s André Reyem. Intervence prostřednictvím Instrumentálního obohacování má své nezastupitelné místo i nyní, jak potvrzuje stále širší úspěšná implementace metody v českém prostředí (školy, poradenská pracoviště, Vězeňská služba ČR) a existence výukových center metody v mnoha zemích světa.