Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

Zápis do dětské skupiny na školní rok 2023/24

08. 03. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na zápis do naší dětské skupiny, který se koná dne 2.5. od 13 do 16 hod. Zároveň bude také...

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

Diagnostika – vyšetření

Jak mohu rozvíjet intelekt svého dítěte?

Dynamické vyšetření intelektového potenciálu dětí předškolního věku

Mohu jít do školy?

Vyšetření školní zralosti

Chci vědět, na co mám.

Vyšetření intelektového potenciálu

Mám problémy ve škole, učitelé si na mě stěžují.

Diagnostika výukových a výchovných obtíží

Mám jít na víceleté gymnázium?

Vyšetření pro rozhodování o studiu na víceletém gymnáziu

Kam po 9. třídě?

Vyšetření k volbě dalšího studia

Na střední škole to nějak vázne.

Diagnostika výukových obtíží na střední škole

Kam po maturitě?

Vyšetření k další profesní kariéře

Proč si nerozumím s rodiči?

Psychologické vyšetření dítěte při výchovných obtížích v rodině

Oblast diagnostiky

  • Komplexní Dynamické vyšetření za využití testové baterie LPAD (v původním znění Learning Propensity Assessment Device).

Vyšetření je koncipováno jako učební proces, při němž pracovník zprostředkovává klientovi učební postupy v souladu s jeho individuálními potřebami. Analýza společné práce vede k identifikaci silných stránek klienta i jeho oslabení ve všech třech základních fázích procesu myšlení a řešení úkolu, tj. při 1) vnímání a zpracování podnětů/zadání úkolu, 2) řešení úkolu, 3) prezentaci výsledku úkolu. Nedílnou součástí vyšetření je také stanovení vhodných postupů a doporučení pro práci s klientem.

Vyšetření je určeno populaci od 8 let – do dospělosti.

  • Dynamické vyšetření podle prof. D. Tzuriela

Jedná se testovou baterii určenou dětem předškolního věku cca do 8 let. Je shodná s východisky, principy i výstupy LPAD. To znamená, že na základě tohoto vyšetření lze stanovit vhodné postupy pro rozvoj myšlení a učení dítěte a způsoby práce rodiče.

Vyšetření je určeno populaci od 3 let – do 8 let.

Standardní psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, zaměřené jednak na diagnostiku a prevenci specifických poruch učení prostř. metody B. Sindelarové, AD(H)D, školní zralost, posouzení aktuální úrovně rozumových schopností, a jednak profesní orientaci pro absolventy ZŠ a SŠ. S ohledem na velmi úzkou spolupráci s Testcentrem Hogrefe Praha, využíváme aktuální diagnostické metody např. WISC-III (Wechslerova inteligenční škála pro děti) vč. Vzdělávací aplikace WISC-III; IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let; nově standardizovaný IDS-P pro děti od 3let až 6let, Test struktury inteligence I-S-T 2000 R pro populaci 13let–35 let.

V současné době pouze pro potřeby rodiny (popř. tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole), na základě zprávy z vyšetření nemůže škola požádat o financování podpůrných opatření 2. – 5. stupně.

Diagnostika je vhodná pro populaci od 3 let do dospělosti.