Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Trénink pro děti

Logopedické nápravy, jež vychází z metodiky Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina.

Program je zaměřený na rozvoj řeči a jazykových dovedností metodou prof. D. B. Elkonina. Učí děti porozumět stavbě slova a vět, vztahům mezi hláskami a písmeny, analyzovat slova i věty. Je výbornou přípravou pro čtení a následně pro psaní.

Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Průvodkyní je víla Hláskulka, Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Program je vhodný pro děti od 4 do 7 let.