Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Aktuality

22.7. Jedeme do KIKILANDU

16. 07. 2021

Hurá za zábavou! Děti už se těší na návštěvu dětského světa v KIKILANDU. Poprosíme rodiče o příchod dětí v 8 hodin....

Besídka s indiánskou tématikou & pasování předškoláků

12. 07. 2021

29.6.2021 jsme si všichni užili besídku našich šikovných dětiček na téma Indiáni. Nechyběly indiánské tanečky, písničky,...

Nabídka kurzů pro učitele

Akreditovaný kurz MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT- 28581/2017-2-1209) organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Cíl kurzů:

Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: 

Učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy metody.

Rozsah kurzů:

8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu
16 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) – Praha (lze platit ze šablon)

Místo konání: 

Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1.

Lektorky: 

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Garant kurzu: 

Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce: 

Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 

  • 1 350 Kč – jednodenní kurz
  • 2 150 Kč – dvoudenní kurz
  • 3 300 Kč – metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná

Nejbližší termín: bude uveden, jakmile bude možné kury pořádat

Více zde: http://www.elkonin.cz/vzdelavani-odborniku/