Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

09. 03. 2022

Jako každý rok přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů. Věříme, že vás tábory osloví a užijeme společně...

Nabídka kurzů pro učitele

Akreditovaný kurz MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT- 28581/2017-2-1209) organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Cíl kurzů:

Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: 

Učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy metody.

Rozsah kurzů:

8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu
16 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) – Praha (lze platit ze šablon)

Místo konání: 

Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1.

Lektorky: 

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Garant kurzu: 

Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce: 

Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 

  • 1 350 Kč – jednodenní kurz
  • 2 150 Kč – dvoudenní kurz
  • 3 300 Kč – metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná

Nejbližší termín: bude uveden, jakmile bude možné kury pořádat

Více zde: http://www.elkonin.cz/vzdelavani-odborniku/