Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Pro dospívající

Občas se stane, že mi to ve škole nejde. Pokusíme se to zlepšit. Náš program je zaměřený na rozvoj strategií učení, myšlení, jazykových schopností pomocí mezinárodně uznávané metody Instrumentálního obohacování R. Feuersteina.

O metodě

Tato metoda velmi zajímavou a přirozenou formou učí o věcech přemýšlet, soustředit se na úkol, promýšlet způsoby řešení, rozhodnout se pro efektivní řešení, práci kontrolovat, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi vlastní zkušenosti, rozvíjí slovní zásobu apod.

S pomocí metody naučíme?

S pomocí mezinárodně uznávané  metody naučíme každé dítě myslet, učit se, plánovat úkoly, pracovat s rozmyslem, kontrolovat po sobě práci – jednoduše řečeno – být úspěšné ve škole i v běžném životě.

Zaměření programu

Program je zaměřený rozvoj myšlení a učení, zejména na vytváření učebních postupů tzv. učebních strategií a návyků, zlepšení pozornosti, paměti a vnímání. Je realizován v jednohodinových lekcích přibližně 1x týdně, zpravidla z organizačních důvodů, individuálně, eventuálně po dohodě v maximálně tříčlenné skupině.