Hřiště s ROZUMem

Společnými silami se podařilo vybudovat vysněné dětské hřiště pro děti z naší dětské skupiny. Děti si hřiště užívají plnými doušky, moc hezky si upevňují motorické dovednosti a rozvíjí vzájemnou kooperaci mezi sebou.

Číst více o hřišti

Aktuality

LETNÍ PROVOZ

22. 06. 2022

Vážení rodiče, připomínáme letní provoz naší dětské skupiny od 8:00 do 16:00 hodin v době letních prázdnin tj. od 1.7. od...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

09. 03. 2022

Jako každý rok přicházíme s nabídkou letních příměstských táborů. Věříme, že vás tábory osloví a užijeme společně...

Naši zprostředkovatelé

PhDr. Vladislava Moravčíková – absolvované kurzy: FIE I, FIE II, FIE III, FIE basic I a II, FIE Tactile Mediator, DAYCH (Dynamic Assessment of Young Childern – Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), LPAD (Learning Propensity Assessment Device – Dynamické vyšetření učebního potenciálu)

Praxe: S metodou pracuji od roku 2006. Mám zkušenost jak s individuální, tak se skupinovou formou se všemi věkovými skupinami. Pracuji nejen s dětmi s různými obtížemi v oblasti učení, ale i s nadanými. Dynamické vyšetření využívám pro rozpoznání možností rozvoje myšlení dětí, dospívajících i dospělých. Pomocí získaných výsledků tak mohu navrhnout efektivní intervenci a podporu.

Bc. Eva Zemanová – absolvované kurzy: FIE I, FIE II, FIE basic

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM třetím rokem. Mám zkušenost jak s individuální formou, tak se skupinovou, FIE basic aplikuji v naší školce v rámci předškolní přípravy u dětí v posledním ročníku MŠ či u dětí s odkladem školní docházky.

Bc. Kateřina Pokorná, MSc. – absolvované kurzy: FIE I a FIE basic I a II

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM šest let. Mám zkušenost jak s individuální, tak skupinovou formou. Nejčastěji pracuji s mladšími školními dětmi. Zaměřuji si také na rozvoj myšlení a učení u dětí se zdravotním postižením.

Bc. Gabriela Machová – absolvované kurzy: FIE I a FIE II

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM prvním rokem. Mám zkušenost jak s individuální formou, tak se skupinovou.