Sbírka na Hřiště s ROZUMem

Hřiště bude plně sloužit k rozvoji pohybové aktivity dětem nejen z naší organizace, ale i rodinám z blízkého okolí, které zde budou trávit pobyt na čerstvém vzduchu.

Číst více o sbírce

Aktuality

22.7. Jedeme do KIKILANDU

16. 07. 2021

Hurá za zábavou! Děti už se těší na návštěvu dětského světa v KIKILANDU. Poprosíme rodiče o příchod dětí v 8 hodin....

Besídka s indiánskou tématikou & pasování předškoláků

12. 07. 2021

29.6.2021 jsme si všichni užili besídku našich šikovných dětiček na téma Indiáni. Nechyběly indiánské tanečky, písničky,...

Naši zprostředkovatelé

PhDr. Vladislava Moravčíková – absolvované kurzy: FIE I, FIE II, FIE III, FIE basic I a II, FIE Tactile Mediator, DAYCH (Dynamic Assessment of Young Childern – Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), LPAD (Learning Propensity Assessment Device – Dynamické vyšetření učebního potenciálu)

Praxe: S metodou pracuji od roku 2006. Mám zkušenost jak s individuální, tak se skupinovou formou se všemi věkovými skupinami. Pracuji nejen s dětmi s různými obtížemi v oblasti učení, ale i s nadanými. Dynamické vyšetření využívám pro rozpoznání možností rozvoje myšlení dětí, dospívajících i dospělých. Pomocí získaných výsledků tak mohu navrhnout efektivní intervenci a podporu.

Bc. Eva Zemanová – absolvované kurzy: FIE I, FIE II, FIE basic

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM třetím rokem. Mám zkušenost jak s individuální formou, tak se skupinovou, FIE basic aplikuji v naší školce v rámci předškolní přípravy u dětí v posledním ročníku MŠ či u dětí s odkladem školní docházky.

Bc. Kateřina Pokorná, MSc. – absolvované kurzy: FIE I a FIE basic I a II

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM šest let. Mám zkušenost jak s individuální, tak skupinovou formou. Nejčastěji pracuji s mladšími školními dětmi. Zaměřuji si také na rozvoj myšlení a učení u dětí se zdravotním postižením.

Bc. Gabriela Machová – absolvované kurzy: FIE I a FIE II

Praxe: Metodu využívám v rámci poradny při ŠPZ Centrum ROZUM prvním rokem. Mám zkušenost jak s individuální formou, tak se skupinovou.